טלפון כבאים TFP-3000
מערכת טלפון הכבאים מדגם-TFP-3000 הינה מערכת איתות ותקשורת דו-כיוונית המיועדת לכבאים ולכוחות חרום, המשולבת במערכות גילוי אש. מערכת טלפון הכבאים מוזנת ומבוקרת ע"י רכזת גילוי האש הכתובתית ADR-3000 ומאפשרת בנוסף לגילוי אש, איתות ותקשורת בין נקודות טלפון המותקנות ברחבי האתר המוגן לבין יחידת השליטה מדגם TFP-3000 הצמודה למערכת גילוי האש.
מערכת כריזה בחירום
EVAX-25 הינה מערכת להתראת אש והודעות חרום המשולבת במערכת גילוי האש האנלוגית. המערכת מוזנת ומבוקרת על ידי מערכת הכתובתית ADR-3000 ומאפשרת השמעת צלילי התראה תקניים והודעות באתר המוגן בהתאם ללוגיקה הממומשת על ידי AAM (Advanced Activation Matrix ) (מטריצת הפעלה מתקדמת). היחידה מאפשרת השמעת התראה והודעה כללית באתר המוגן ו/או הודעה סלקטיבית לאזורים שנבחרו.

NET-3000- מודול הבקרה וקבלת ההודעות במערכת גילוי האש באמצעות האינטרנט
ה NET-3000 מרחיב את תכונות מערכות גילוי אש מסוג ADR-3000 ו- TSA-1000 ע"י תוספת של בקרה מרחוק ופיזור הודעות על אירועים.
:: שרת רשת מובנה המאפשר בקרה מרחוק של מצבי רכזת גילוי האש ושל האינפורמציה החשובה במערכת כגון: מיקום האירוע, כתובת המתקן ומספרי טלפון להתקשרות.
:: אפשרות להודעות על אירועי אזעקה ותקלה באמצעות E-MAIL.
:: הודעת הe-mail  כוללת תאור קצר וקיצור דרך לhyper link בדפדוף מיידי במצבי המערכת.
:: הודעות SMS של אירועי אזעקה ותקלה.
:: ביצוע דיאגנוסטיקה מרחוק ע"י שימוש בתוכנת TCS-3040 מתוצרת טלפייר המאפשר קבלת פרטים עד לרמת הגלאי הבודד או ממשק ה I/O במערכת גילוי אש הכתובתית מסוג ADR-3000 או ברמת האזור הבודד במערכת גילוי אש רב-אזורית מסוג TSA-1000.

יתרונות:
ה-NET-3000 מציע מספר יתרונות למשתמש הסופי ולנותן השירות:
:: בקרה מרכזית למערכת גילוי אש המבוזרת ארגונית במספר אתרים.
:: הפצת אירועים לאנשי מפתח בארגון.
:: התחברות למערכות גילוי אש באמצעות תשתיות קיימות כמו LAN, WAN, INTRA-NET, או INTERNET.
:: הודעה מרחוק על אירועים המפחיתה את עלויות השירות כתוצאה מחיסכון בזמנם של אנשי השירות.
:: תגובה מהירה לקריאות שירות.
:: שימוש יעיל בכוח אדם טכני במתן השירות.