כיבוי אוטומטי – מיכלי GREENEX
מיכלי כיבוי אוטומטי מתוצרת GREENEX מבוססים על כיבוי בטכנולוגיית AEROSOL מסוג SFE הידידותי לסביבה ומאושרים כתחליף לכיבוי בגז HALON ומתוכננים לדיכוי האש באמצעות הצפת החלל המוגן בAEROSOL. מיכלי הAEROSOL מיועדים לכיבוי שריפות מסוג A (דלק מוצק), B (דלק נוזלי) ו-C (גז דליק) וכן שריפות מטיפוס E (חשמליות) בחללים סגורים.

כיבוי אוטומטי – מיכלי FM-200 מסדרה 70
מיכלי כיבוי בגז "ירוק" מסוג FM-200 מסדרה 70 מתוצרת FIKE המשמשים במערכות כיבוי אוטומטי על מנת לאחסן את גז הכיבוי עד לרגע בו כתוצאה מפרוץ האש, מערכת גילוי האש תגרום לשחרור הגז. מיכלי הכיבוי מסדרה 70 הינם בעלי תקן FMהמיכלים מסופקים עם שעון לחץ המראה באופן ברור קיום לחץ במיכל.